Međunarodna udruženja
Izdavač:
Društvo za geotehniku u Bosni i Hercegovini

Glavna urednica:
prof. dr. sc. Maja Prskalo, dipl.ing.građ.

Urednički kolegij:
prof. dr. sc. Predrag Miščević, dipl. ing. građ.
prof. dr. sc. Biljana Abolmasov, dipl. ing. geol.
prof. dr. sc. Zlatko Langof, dipl.ing.građ.
prof. dr. sc. Maja Prskalo, dipl.ing.građ.
prof. dr. sc. Ivan Vrkljan, dipl. ing. rud.
doc. dr. sc. Amira Galić, dipl. ing. geol.
doc. dr. sc. Azra Špago, dipl.ing.građ.
doc. dr. sc. Jasmin Bučo, dipl.ing.građ.
doc. dr. sc. Neđo Đurić, dipl.ing.geol.


Tehnička obrada:
Sabrina Salković


Geotehnika
e-časopis Društva za geotehniku u Bosni i Hercegovini

ISSN   2303-8403
Broj 2, 2016.
Sponzori

Najava skupova
Sponzori
Sponzori

Najava skupovaXVI DANUBE - EUROPEAN
CONFERENCE
ON GEOTECHNICAL ENGINEEERING
XVI DECGE
Skopje, Makedonija
07-09 06. 2018.
Sva prava zadržana  ©  Društvo za geotehniku u Bosni i Hercegovini
Univerzitetska 2, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina
E-mail: geotehnika@geotehnika.ba