Application form 4th ReSyLAB Sarajevo 2019
U ime Društva za geotehniku Bosne i Hercegovine, Federalnog zavoda za geologiju Bosne i Hercegovine i Republičkog zavoda za geološka istraživanja Republike Srpske, sa zadovoljstvom vas pozivamo da učestvujete na 4. regionalnom simpoziju o klizištima za Jadransko-balkansku regiju - ReSyLAB i 9. naučno-stručnog skupa
GEO-EXPO 2019 Sarajevo.
Simpozij će se održati od 23. do 25. juna/listopada 2019. godine u hotelu Holiday u Sarajevu, Bosna i Hercegovina.
Cilj simpozija je okupiti članove Jadransko-balkanske mreže (ICL ABN - the International Consortium on Landsledes’ Adriatic-Balkan Network), stručnjake, naučnike i istraživače iz zemalja Jadransko-balkanske regije i svijeta, koji se bave klizištima, opasnostima i rizicima.

Radujemo se Vašem dolasku na ReSyLAB & GEO-EXPO 2019 u Sarajevu.

Srdačan pozdrav,

Prof. dr. Mato Uljarević
Predsjednik Društva za geotehniku u Bosni i Hercegovini
U ime Organizacionog odbora 4. regionalnog simpozija o klizištima u Jadransko-balkanskoj regiji - ReSyLAB i 9. naučno-stručnog skupa GEO-EXPO 2019 - Sarajevo.
App form ResyLAB & GEO-EXPO 2019 Sarajevo - BOS
Prijava sažetka i cjelovitog rada
Abstrakti u vezi s temama se dostavljaju do 1.juna na e-mail
Kompletan rad na temu 4. ReSyLAB-a  i/ili 9. GEO-EXPO dostavlja se   e-mailom

Uputstvo za pisanje kompletnog rada:
Paper Template 4th ReSyLAB 2019
Uputstvo za pisanje rada GEO-EXPO 2019
23. oktobar 2019.                            24. oktobar 2019.                           25. oktobar 2019.
Registracija učesnika simpozija      Izlaganje radova/prezentacija         Stručno-turistički izlet
Otvaranje simpozija                          Okrugli sto ISL ABN R- mreža
Izlaganje radova/prezentacija
Izložba postera
Svečana večera
Preliminarni ReSyLAB 2019 Program
ReSyLAB 2019 je prilika za naučnike, inženjere i stručnjake da predstave svoje radovei studije slučaja koje se odnose na:
- klizišta
- kartiranje
- istraživanje
- monitoring
- smanjenje uticaja klizišta na okolinu i život.

Zvanični jezik ReSyLAB simpozija je engleski.


GEO-EXPO 2019

Tema naučno-stručnog skupa je geotehnika.
Zvanični jezici GEO-EXPO skupa su bosanski, hrvatski, srpski i engleski.
Teme simpozija
Prof. Mato Uljarević
Prof. Bojana Grujić
Prof. Maja Prskalo
Prof. Azra Špago
Prof. Sabid Zekan
Amer Džindo
Hazim Hrvatović
Ferid Skopljak
Dragan Mitrović
Cvjetko Sandić
Sabrina Salković
Inicijalni organizacioni odbor
Konferencija će se održati u Hotelu Holiday:
https://www.hoteleuropegroup.ba/ba/holiday
Hotelski smještaj za simpozij može se rezervirati po konferencijskim cijenama:
            1/1 jednokrevetna soba 37 eura;
            2/1 dvokrevetna soba 43 eura.
Da biste izvršili rezervaciju prema gore navedenim cijenama, ispunite obrazac za rezervaciju dostupnu na linku: link i pošaljite elektronskom poštom na e-mail adresu Hotela Holiday: marketing@hotelholiday.ba
Mjesto održavanja simpozija
Ako želite prisustvovati simpoziju, molimo da popunite priloženi prijavni obrazac. Ukoliko želite prijaviti rad za simpozij, molimo da na prijavnom obrazcu navedete naslov rada.
Obrazac za prijavu
Kotizacija za sve učesnike iznosi 120 eura, osim za članove Društva za geotehniku Bosne i Hercegovine za koje iznosi 80 EUR.
Kotizacija uključuje zbornik radova, koktel pauze, ručak i svečanu večeru.
Cijene kotizacije i rokovi
Važni datumi
Prijava abstrakta                        1. juni/lipanj 2019.
Prihvaćanje abstrakta                15. juni/lipanj 2019.
Dostavljane kompletnog rada    15.juli/srpanj 2019.
Simpozij                                     23.-24. juni/listopad 2019.
Stučno-turistički izlet                 25. juni/listopad 2019.
Prvo cirkularno obavještenje
Prvo cirkularno ReSyLAB & GEO-EXPO 2019
geotehnika@geotehnika.ba
Kontakt
BA          EN
Odaberi jezik: