Međunarodna udruženja
SEKRETAR DRUŠTVA ZA GEOTEHNIKU U BOSNI I HERCEGOVINI

Sabrina Salković

Sabrina Salković, dipl. inž. rud.
Adresa: Univerzitetska 2, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 61 451 701
E-mail: geotehnika@geotehnika.ba
Sva prava zadržana  ©  Društvo za geotehniku u Bosni i Hercegovini
Univerzitetska 2, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina
E-mail: geotehnika@geotehnika.ba
Sponzori

Najava skupova
Sponzori

Najava skupova

19th International Conference on Soil
Mechanics and Geotechnical Engineering
(19th ICSMGE)
Seoul, Republic of Korea,
September 17 to 22, 2017.

66th Geomechanics Colloquium -
Salzburg, at the congress center
"Salzburg Congress"
October 12th and 13th, 2017.