Međunarodna udruženja
SEKRETAR DRUŠTVA ZA GEOTEHNIKU U BOSNI I HERCEGOVINI

Sabrina Salković

Sabrina Salković, dipl. inž. rud.
Adresa: Univerzitetska 2, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 61 451 701
E-mail: geotehnika@geotehnika.ba
Sponzori

Najava skupova
Sponzori
Sponzori

Najava skupovaXVI DANUBE - EUROPEAN
CONFERENCE
ON GEOTECHNICAL ENGINEEERING
XVI DECGE
Skopje, Makedonija
07-09 06. 2018.
Sva prava zadržana  ©  Društvo za geotehniku u Bosni i Hercegovini
Univerzitetska 2, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina
E-mail: geotehnika@geotehnika.ba