Međunarodna udruženja
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA ZA GEOTEHNIKU U BOSNI I HERCEGOVINI

Amer Džindo
Amer Džindo je rođen 09.04.1958. godine u Tuzli, gdje je završio osnovnu a zatim i srednju Mašinsko-tehničku školu. Rudarsko-geološki  fakultet (odsjek Inženjerska i hidrogeologija) je završio 1982. godine u Tuzli. Za uspjehe tokom studiranja (1981./1982.) dobio je Srebrebu značku Univerziteta u Tuzli. Od 1982. do 1991. godine radi u Zavodu za geotehniku i fundiranje Građevinskog fakulteta u Sarajevu. Od 1993.do 2005. godine radi u Direkciji za izgradnju Tuzla. Tokom 2005. Godine u ulozi suosnivača formira firmu Werkos ing d.o.o. Tuzla u kojoj i sada (pod novim nazivom Geoworks d.o.o.) radi na mjestu direktora. Titulu magistra tehničkih nauka iz područja Geologija stekao je 2004. godine a tema magistarskog rada bila je: Mogućnost primjene geosintetika kod sanacije klizišta i drugih pojava nestabilnosti. Do sada je objavio više desetina stručnih radova koji su prezentirani na brojnim savjetovanjima u zemlji i inostranstvu. Učesnik je dva međunarodna projekta vezana za probleme slijeganja u gradu Tuzla (TNU Delft, Univerzitet Bolonja).


Dodatna stručna usavršavanja :

Seminar on Landslides, USAID - Training program, Sarajevo 2005.
Technical Training Workshop, computer program TensarPave, Sarajevo 2006.
Technical Training Workshop, computer program TensarWall, Sarajevo 2006.
Seminar - Standardizacija, certifikacija i zakonska regulativa u geotehnici, Banja Vručica 2010.god.


TRENUTNA POZICIJA:  

- Direktor firme Geoworks d.o.o. Tuzla,
- Član međunarodne asocijacije za klizišta ICL,
- Član Društva za geologiju BIH,
- Savjetnik Općinskog načelnika Općine Vareš,
- Spoljni saradnik Općinskog načelnika Općine Gračanica po pitanju klizišta.


OPIS RADNIH SPOSOBNOSTI:

Inženjerska geologija sa posebnim iskustvima u istraživanju i rješavanju problema  slijeganja tla, klizišta,
odrona i drugih pojava nestabilnost tla (terena). Veliko iskustvo u procjenama rizika kod klizišta, brzim
opservacijama terena kod prirodnih nepogoda i koncipiranju i provođenju intervencija i interventnih sanacija
na klizištima. Posebna znanja i iskustva kod planiranja i izgradnje vještačkih akumulacija i deponija koje se
izvode od različitih vrsta geosintetskih materijala.
Sponzori

Najava skupova
Sponzori
Sponzori

Najava skupovaXVI DANUBE - EUROPEAN
CONFERENCE
ON GEOTECHNICAL ENGINEEERING
XVI DECGE
Skopje, Makedonija
07-09 06. 2018.
Sva prava zadržana  ©  Društvo za geotehniku u Bosni i Hercegovini
Univerzitetska 2, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina
E-mail: geotehnika@geotehnika.ba