Društvo za geotehniku u Bosni i Hercegovini
Друштво за геотехнику у Босни и Херцеговини
Geotechnical Society of Bosnia and Herzegovina
BA          EN
   geotehnika@geotehnika.ba
+ 387 61 562 277
Sva prava zadržana  ©  Društvo za geotehniku u Bosni i Hercegovini

Međunarodna udruženja
Sponzori
3rd INTERNATIONAL CONFERENCE
ON INFORMATION TECHNOLOGY
IN GEO-ENGINEERING
Sep. 29-02 Oct., 2019, Guimarães, Portugal
Najava skupova
Izdavač:
Društvo za geotehniku u Bosni i Hercegovini

Glavna urednica:
prof. dr. sc. Maja Prskalo, dipl.ing.građ.

Urednički kolegij:
prof. dr. sc. Predrag Miščević, dipl. ing. građ.
prof. dr. sc. Biljana Abolmasov, dipl. ing. geol.
prof. dr. sc. Zlatko Langof, dipl.ing.građ.
prof. dr. sc. Maja Prskalo, dipl.ing.građ.
prof. dr. sc. Ivan Vrkljan, dipl. ing. rud.
doc. dr. sc. Amira Galić, dipl. ing. geol.
doc. dr. sc. Azra Špago, dipl.ing.građ.
doc. dr. sc. Jasmin Bučo, dipl.ing.građ.
doc. dr. sc. Neđo Đurić, dipl.ing.geol.


Tehnička obrada:
Dženan Ibrahimović
ISSN   2303-8403
Geotehnika
e-časopis Društva za geotehniku u Bosni i Hercegovini