Društvo za geotehniku u Bosni i Hercegovini
Друштво за геотехнику у Босни и Херцеговини
Geotechnical Society of Bosnia and Herzegovina
BA          EN
   geotehnika@geotehnika.ba
+ 387 61 562 277
Sva prava zadržana  ©  Društvo za geotehniku u Bosni i Hercegovini

Međunarodna udruženja
Sponzori
Najava
konferencija, simpozija, radionica
EUROCK - TORINO 2021
Turin, Italija
20.-25.09.2021.
https://eurock2021.com/
5. simpozij
Društva za geotehniku Makedonije
Ohrid, Sjeverna Makedonija
10.-12.06.2021.
https://mag.net.mk/v-mag-symposium-28-30-5-2020/
Mediteranski simpozij o klizištima
Napulj, Italija
07.-09.06.2021.
https://10times.com/msl-naples
Rocscience radionica
Beograd, Srbija
Novi datum će biti naknadno dodijeljen
https://www.rocscience.com/about/news-events/course-belgrade-2020
Izdavač:
Društvo za geotehniku u Bosni i Hercegovini

Glavna urednica:
prof. dr. sc. Maja Prskalo, dipl.ing.građ.

Urednički kolegij:
prof. dr. sc. Predrag Miščević, dipl. ing. građ.
prof. dr. sc. Biljana Abolmasov, dipl. ing. geol.
prof. dr. sc. Zlatko Langof, dipl.ing.građ.
prof. dr. sc. Maja Prskalo, dipl.ing.građ.
prof. dr. sc. Ivan Vrkljan, dipl. ing. rud.
doc. dr. sc. Amira Galić, dipl. ing. geol.
doc. dr. sc. Azra Špago, dipl.ing.građ.
doc. dr. sc. Jasmin Bučo, dipl.ing.građ.
doc. dr. sc. Neđo Đurić, dipl.ing.geol.


Tehnička obrada:
Dženan Ibrahimović
ISSN   2303-8403
Geotehnika
e-časopis Društva za geotehniku u Bosni i Hercegovini