Društvo za geotehniku u Bosni i Hercegovini
Друштво за геотехнику у Босни и Херцеговини
Geotechnical Society of Bosnia and Herzegovina
BA          EN
   geotehnika@geotehnika.ba
+ 387 61 562 277
Sva prava zadržana  ©  Društvo za geotehniku u Bosni i Hercegovini

Međunarodna udruženja
Sponzori
3rd INTERNATIONAL CONFERENCE
ON INFORMATION TECHNOLOGY
IN GEO-ENGINEERING
Sep. 29-02 Oct., 2019, Guimarães, Portugal
Najava skupova
OMIS 2019  8th Conference of Croatian Geotechnical Society with international participation GEOTECHNICAL CHALLENGES IN KARST Karl Terzaghi and karst in Croatia 110 years ago Omis, Croatia, April 11-13, 2019
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA ZA GEOTEHNIKU U BOSNI I HERCEGOVINI
Amer Džindo
Amer Džindo je rođen 09.04.1958. godine u Tuzli, gdje je završio osnovnu a zatim i srednju Mašinsko-tehničku školu.
Rudarsko-geološki  fakultet (odsjek Inženjerska i hidrogeologija) je završio 1982. godine u Tuzli. Za uspjehe tokom studiranja (1981./1982.) dobio je Srebrebu značku Univerziteta u Tuzli.
Od 1982. do 1991. godine radi u Zavodu za geotehniku i fundiranje Građevinskog fakulteta u Sarajevu. Od 1993.do 2005. godine radi u Direkciji za izgradnju Tuzla. Tokom 2005. Godine u ulozi suosnivača formira firmu Werkos ing d.o.o. Tuzla u kojoj i sada (pod novim nazivom Geoworks d.o.o.) radi na mjestu direktora.
Titulu magistra tehničkih nauka iz područja Geologija stekao je 2004. godine a tema magistarskog rada bila je: Mogućnost primjene geosintetika kod sanacije klizišta i drugih pojava nestabilnosti.
TRENUTNA POZICIJA: 

• Direktor firme Geoworks d.o.o. Tuzla,
• Član međunarodne asocijacije za klizišta ICL,
• Član Društva za geologiju BIH,
• Savjetnik Općinskog načelnika Općine Vareš,
• Spoljni saradnik Općinskog načelnika Općine Gračanica po pitanju klizišta.

OPIS RADNIH SPOSOBNOSTI:

Inženjerska geologija sa posebnim iskustvima u istraživanju i rješavanju problema  slijeganja tla, klizišta,
odrona i drugih pojava nestabilnost tla (terena). Veliko iskustvo u procjenama rizika kod klizišta, brzim
opservacijama terena kod prirodnih nepogoda i koncipiranju i provođenju intervencija i interventnih sanacija
na klizištima. Posebna znanja i iskustva kod planiranja i izgradnje vještačkih akumulacija i deponija koje se
izvode od različitih vrsta geosintetskih materijala.
Do sada je objavio više desetina stručnih radova koji su prezentirani na brojnim savjetovanjima u zemlji i inostranstvu.
Učesnik je dva međunarodna projekta vezana za probleme slijeganja u gradu Tuzla (TNU Delft, Univerzitet Bolonja).

DODATNA STRUČNA USAVRŠAVANJA :

• Seminar on Landslides, USAID - Training program, Sarajevo 2005.
• Technical Training Workshop, computer program TensarPave, Sarajevo 2006.
• Technical Training Workshop, computer program TensarWall, Sarajevo 2006.
• Seminar - Standardizacija, certifikacija i zakonska regulativa u geotehnici, Banja Vručica 2010.god.