Društvo za geotehniku u Bosni i Hercegovini
Друштво за геотехнику у Босни и Херцеговини
Geotechnical Society of Bosnia and Herzegovina
BA          EN
   geotehnika@geotehnika.ba
+ 387 61 562 277
Sva prava zadržana  ©  Društvo za geotehniku u Bosni i Hercegovini

Međunarodna udruženja
Sponzori
Najava
konferencija, simpozija, radionica
5. simpozijum
Makedonskog društva za geotehniku
Ohrid, Sjeverna Makedonija
23.-25.06.2022.
https://mag.net.mk/v-mag-symposium-28-30-5-2020/
XX ICSMGE - 20. međunarodna konferencija za mehaniku tla i geotehničko inženjerstvo 2022
Sidnej, Australija
1.-6.5.2022.
https://icsmge2022.org/
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA ZA GEOTEHNIKU U BOSNI I HERCEGOVINI
Amer Džindo
Amer Džindo je rođen 09.04.1958. godine u Tuzli, gdje je završio osnovnu a zatim i srednju Mašinsko-tehničku školu.
Rudarsko-geološki  fakultet (odsjek Inženjerska i hidrogeologija) je završio 1982. godine u Tuzli. Za uspjehe tokom studiranja (1981./1982.) dobio je Srebrebu značku Univerziteta u Tuzli.
Od 1982. do 1991. godine radi u Zavodu za geotehniku i fundiranje Građevinskog fakulteta u Sarajevu. Od 1993.do 2005. godine radi u Direkciji za izgradnju Tuzla. Tokom 2005. Godine u ulozi suosnivača formira firmu Werkos ing d.o.o. Tuzla u kojoj i sada (pod novim nazivom Geoworks d.o.o.) radi na mjestu direktora.
Titulu magistra tehničkih nauka iz područja Geologija stekao je 2004. godine a tema magistarskog rada bila je: Mogućnost primjene geosintetika kod sanacije klizišta i drugih pojava nestabilnosti.
TRENUTNA POZICIJA: 

• Direktor firme Geoworks d.o.o. Tuzla,
• Član međunarodne asocijacije za klizišta ICL,
• Član Društva za geologiju BIH,
• Savjetnik Općinskog načelnika Općine Vareš,
• Spoljni saradnik Općinskog načelnika Općine Gračanica po pitanju klizišta.

OPIS RADNIH SPOSOBNOSTI:

Inženjerska geologija sa posebnim iskustvima u istraživanju i rješavanju problema  slijeganja tla, klizišta,
odrona i drugih pojava nestabilnost tla (terena). Veliko iskustvo u procjenama rizika kod klizišta, brzim
opservacijama terena kod prirodnih nepogoda i koncipiranju i provođenju intervencija i interventnih sanacija
na klizištima. Posebna znanja i iskustva kod planiranja i izgradnje vještačkih akumulacija i deponija koje se
izvode od različitih vrsta geosintetskih materijala.
Do sada je objavio više desetina stručnih radova koji su prezentirani na brojnim savjetovanjima u zemlji i inostranstvu.
Učesnik je dva međunarodna projekta vezana za probleme slijeganja u gradu Tuzla (TNU Delft, Univerzitet Bolonja).

DODATNA STRUČNA USAVRŠAVANJA :

• Seminar on Landslides, USAID - Training program, Sarajevo 2005.
• Technical Training Workshop, computer program TensarPave, Sarajevo 2006.
• Technical Training Workshop, computer program TensarWall, Sarajevo 2006.
• Seminar - Standardizacija, certifikacija i zakonska regulativa u geotehnici, Banja Vručica 2010.god.