Društvo za geotehniku u Bosni i Hercegovini
Друштво за геотехнику у Босни и Херцеговини
Geotechnical Society of Bosnia and Herzegovina
BA          EN
   geotehnika@geotehnika.ba
+ 387 61 562 277
Sva prava zadržana  ©  Društvo za geotehniku u Bosni i Hercegovini

Međunarodna udruženja
Sponzori
EUROCK 2020
Trondheim, Norveška
Otkazan simpozij
http://www.eurock2020.com
5. simpozij
Dru
štva za geotehniku Makedonije
Ohrid, Sjeverna Makedonija
10. - 12.06.2021.
  http://www.mag.net.mk/
Rocscience radionica
Beograd, Srbija
Novi datum će biti naknadno dodijeljen
https://www.rocscience.com/about/news-events/course-belgrade-2020 
Najava
konferencija, simpozija, radionica
ZBORNIK RADOVA GEO-EXPO 2017
https://doi.org/10.35123/GEO-EXPO_2017
Izdavač:
DOI:

Društvo za geotehniku u Bosni i Hercegovini
Zbornici radova se mogu naručiti putem e-mail adrese geotehnika@geotehnika.ba

Charlie C.Li
https://doi.org/10.35123/GEO-EXPO_2017_1
DOI:
DESIGN PRINCIPLES FOR UNDERGROUND ROCK SUPPORT

Autor:
SOME REMARKS ON THE ROCKFALL STABILITY ANALYSIS
DOI:
Autor:

Monica Barbero
https://doi.org/10.35123/GEO-EXPO_2017_2
Broj stranica:
230
ISSN:
2303-4262
Glavni urednik:
prof.dr.sc. Sabid Zekan
ISBN:
9 772303 426009
https://doi.org/10.35123/GEO-EXPO_2017_3

DOI:
EARTHQUAKE-INDUCED LANDSLIDES - AN OVERVIEW AND MITIGATION MEASURES OF DISASTERS CAUSED BY THEM
Autor:
Hideaki Marui
ROLE OF GEOTECHNICAL MONITORING: STATE OF THE ART AND NEW PERSPECTIVES
Autor:
Andrea Segalini, Andrea Carri,
Roberto Savi
https://doi.org/10.35123/GEO-EXPO_2017_4

UGROŽAVANJE I ZAŠTITA TLA KOD PROJEKATA SAOBRAĆAJNICA: PRIPREMA, IZVOĐENJE RADOVA, EKSPLOATACIJA
Autor:
Igor Jokanović, Bojana Grujić, Dragana Željić, Mila Svilar, Žarko Grujić
https://doi.org/10.35123/GEO-EXPO_2017_5

DUBINSKO ISPITIVANJE STUPNJA ZBIJENOSTI MATERIJALA U ROVU PREKOPA
Autor:
Kristijan Grabar, Stjepan Strelec,
Ana Filipović
https://doi.org/10.35123/GEO-EXPO_2017_6

RAVNI (PLANARNI) LOM U STIJENSKOM MASIVU
Autor:

https://doi.org/10.35123/GEO-EXPO_2017_7
Azra Špago, Suad Špago,
Minela Kevrić
INTEGRALNI PRISTUP ODVODNJI OBORINSKIH VODA S PROMETNICA I PARKIRALIŠTA
Autor:

https://doi.org/10.35123/GEO-EXPO_2017_8
Dino Obradović
PLANIRANJE SIGURNIH MINIRANJA U URBANIM SREDINAMA
Autor:

https://doi.org/10.35123/GEO-EXPO_2017_9
Jasmin Jug, Stjepan Strelec

Zlatko Langof, Safet Neković,
Omer Bedak, Kasim Baručija
Autor:
ODREĐIVANJE PRIMARNIH NAPONA U STIJENSKIM MASIVIMA NA OSNOVU IN SITU MJERENJA I NUMERIČKIH PRORACUNA
https://doi.org/10.35123/GEO-EXPO_2017_10

Alexander Zöhrer, Václav Račanský
Autor:
INNOVATIVE DESIGN FOR RETAINING STRUCTURES USING COMBINED PRODUCTS
https://doi.org/10.35123/GEO-EXPO_2017_11

Mato Uljarević, Ljubomir Palikuća
Autor:
GEOTEHNIČKI PROBLEMI KOD SAOBRAĆAJNICA
https://doi.org/10.35123/GEO-EXPO_2017_12

Branko Jelisavac, Svetozar Milenković
Autor:
GEOTEHNIČKI MONITORING KLIZIŠTA
https://doi.org/10.35123/GEO-EXPO_2017_13

Nevad Ikanović
Autor:
STANJE I STABILIZACIJA POSLOVANJA RUDNIKA UGLJA U SASTAVU JP EPBIH
https://doi.org/10.35123/GEO-EXPO_2017_14

Emir Hodžić
Autor:
METODE PRORAČUNA NEARMIRANIH BLOKOVA ZA ANKERISANJE TRANSPORTNIH TRAKA
https://doi.org/10.35123/GEO-EXPO_2017_15

Maja Prskalo, Amira Galić,
Anđela Primorac
Autor:
ZAŠTITA GRAĐEVNE JAME ZAGATNOM STIJENKOM I SIDRIMA
https://doi.org/10.35123/GEO-EXPO_2017_16

Besim Demirović, Samra Sadiković,
Zijad Požegic, Nedim Osmić
Autor:
NUMERIČKO MODELIRANJE TEMELJNE PLOČE PRI NELINEARNOM PONASANJU TLA
https://doi.org/10.35123/GEO-EXPO_2017_17

Naida Ademović
Autor:
HIGH MAGNITUDE EARTHQUAKES TRIGGER LANDSLIDES AND FLOODS
https://doi.org/10.35123/GEO-EXPO_2017_18

Biljana Buhavac
Autor:
DIMENZIONIRANJE POTPORNOG ZIDA PREMA EC-7 I EC- 8 U NEKOHERENTNOM TLU
https://doi.org/10.35123/GEO-EXPO_2017_19

Goran Mijajlović, Denis Veliu
Autor:
ODREĐIVANJE GRANIČNE NOSIVOSTI PGR USLOJENOG TEMELJNOG TLA PRIMJENOM NUMERIČKIH I ANALITIČKIH METODA
https://doi.org/10.35123/GEO-EXPO_2017_20

Milorad Jovanovski, Igor Pesevski,
Jovan Br. Papić, Sead Abazi
Autor:
PRISTUP ZA ZAŠTITU KOSINA NA PRILAZNOM PUTU ZA LUČNU BRANU „SVETA PETKA“ NA RECI TRESKI, REPUBLIKA MAKEDONIJA
https://doi.org/10.35123/GEO-EXPO_2017_21

Arnel Musić, Lada Fejzić,
Anel Džinić, Amer Šuvalić
Autor:
VIJADUKT BABINA RIJEKA ISTRAŽNI RADOVI U FUNKCIJI TEMELJENJA I GEOTEHNIČKA ANALIZA TEMELJA VIJADUKTA
https://doi.org/10.35123/GEO-EXPO_2017_22

Zijad Ferhatbegović
Autor:
GEOLOŠKE, INŽENJERSKOGEOLOŠKE I GEOTEHNIČKE KARAKTERISTIKE TERENA OBILAZNICE DONJI VAKUF
https://doi.org/10.35123/GEO-EXPO_2017_23

Jasenko Ćomić, Ajiša Bedić,
Aida Hrustić
Autor:
UZROCI FORMIRANJA I STABILIZACIJA KLIZIŠTA NA LOKALITETIMA U OPĆINI NOVI GRAD, SARAJEVO
https://doi.org/10.35123/GEO-EXPO_2017_24
LEAKAGE ERRORS IN VARIABLE HEAD PERMEABILITY TESTS PERFORMED IN CASED BOREHOLES
Autor:

A.P. Alexandris
https://doi.org/10.35123/GEO-EXPO_2017_25
Alberto Pasqueto, Astrid Corbatto,
Danon Seletković, Danko Seletković
Autor:

https://doi.org/10.35123/GEO-EXPO_2017_26
SANACIJA OSLABLJENOG TEMELJNOG TLA ISPOD KOLNIČKE KONSTRUKCIJE PRIMJENOM EKSPANDIRAJUĆIH POLIURETANSKIH SMOLA GEOPLUS
GEOLOŠKE OSOBINE ULAZNOG PORTALNOG PREDUSJEKA TUNELA PEČUJ
Autor:

Muris Mujkić, Nikica Marković,
Reuf Kadrić
https://doi.org/10.35123/GEO-EXPO_2017_27
DOI:
DOI:
DOI:
DOI:
DOI:
DOI:
DOI:
DOI:
DOI:
DOI:
DOI:
DOI:
DOI:
DOI:
DOI:
DOI:
DOI:
DOI:
DOI:
DOI:
DOI:
DOI:
DOI:
DOI: