Društvo za geotehniku u Bosni i Hercegovini
Друштво за геотехнику у Босни и Херцеговини
Društvo za geotehniku u Bosni i Hercegovini
Друштво за геотехнику у Босни и Херцеговини
Thumbnail

CONTINUOUS PRECISE DISPLACEMENT MONITORING USING GPS FOR ASSESSING THE STABILITY OF SLOPES


ESTIMATE OF INDUCED SEISMICITY PARAMETERS OF GEOMECHANICAL OBJECTS BASED ON MATHEMATICAL MODELING USING LABORATORYTEST DATA AND FIELD OBSERVATION


ODLAGALIŠTA OTPADA - KRITIČNI ASPEKTI PROJEKTIRANJA I IZVEDBE


INSTRUCTION AND ESSENTIAL OUTPUTS OF THE CROATIAN-JAPANESE RESEARCH PROJECT ON LANDSLIDES


ONEČIŠĆENJE TALA KAO POSLJEDICA RUDARSKIH I METALURŠKIH AKTIVNOSTI (PRIMJERI IZ BIVŠE JUGOSLAVIJE)


ZAKONSKA REGULATIVA O ZBRINJAVANJU MULJA SA PPOV-A U FBIH


RJEŠENJE ZAŠTITE GRADILIŠTA (GRAĐEVINSKE JAME) U TOKU IZGRADNJE HE JANJIĆI


PRIMJENA VIŠEKRITERIJSKIH METODA U GEOFIZIČKIM ISTRAŽIVANJIMA


PRIMJER INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH I GEOTEHNIČKIH PARAMETARA NA PROFILU PREGRADNOG MJESTA HE „BABINO SELO“


ISPITIVANJE INTEGRITETA ŠIPOVA METODOM SONIC INTEGRITY TEST (PILE INTEGRITY TEST)


TEMELJI U OBLIKU ROŠTILJA KOD MONTAŽNIH AB OBJEKATA VELIKIH OPTEREĆENJA I LOŠIH GEOMEHANIČKIH KARAKTERISTIKA TLA


STRENGTH PROPERTIES OF MICROFINE CEMENT STABILIZED HIGHLY PLASTIC CLAY


TAČKASTA BAZA PODATAKA KAO OSNOV IZRADE I AŽURIRANJA KATASTRA KLIZIŠTA


METODOLOŠKI PRISTUP I FAZE MONITORINGA KLIZIŠTA


PRIRODNI NAČINI PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA


GEOTEHNIČKI USLOVI IZGRADNJE TUNELA T-1 NA KORIDORU VC DIONICA ZVIROVIĆI-POČITELJ


PROJEKAT PORTONOVI, KUMBOR, CRNA GORA -„MIXED-IN-PLACE (MIP®)” - POBOLJSANJE TLA


KREIRANJE OTVORENOG OBRAZOVNOG RESURSA NA PRIMJERU PRAKTIČNIH LABORATORIJSKIH ISPITIVANJA STIJENE


PRIMJER PROJEKTOVANJA I UGRADNJE SBR UREĐAJA ZA PREČIŠĆAVANJE SANITARNO FEKALNIH VODA ZA 1 000 EBS


PRIMJENA NOVIH MATERIJALA KOD IZGRADNJE NOVIH I ZATVARANJA STARIH DEPONIJA


PRIMJER UPOTREBE PUMPNE STANICE ZA PLAVNA PODRUČJA


ГЕОДЕТСКА КОНТРОЛА ГЕОМЕТРИЈЕ ТЕМЕЉA АНТЕНСКОГ СТУБА


POMJERANJE TERENA U UŽEM URBANOM PODRUČJU TUZLE DO 2016. GODINE


INTERAKCIJA TEMELJ-TLO I SANACIJA OBJEKTA MIKROŠIPOVIMA


NEKE SPECIFIČNOSTI GEOTEHNIČKOG ZEMLJOTRESNOG INŽENJERSTVA


RJEŠENJE SANACIJE KLIZIŠTA KOD IZGRAĐENOG INDIVIDUALNOG STAMBENOG OBJEKTA NA DIJELU K.Č.BR.1869/2 K.O.SLAVINOVIĆI-TUZLA


IZVLAČENJE POTOPLJENOG ROTORNOG BAGERA SRS 401 BR. 1 POVRŠINSKOG KOPA ŠIKULJE U LUKAVCU


ANKER U SISTEMU KOMBINOVANOG PODGRAĐIVANJA


GEOTEHNIČKA STABILIZACIJA RASTRESITOG SVODA


STANJE KLIZIŠTA I STEPEN STABILNOSTI TERENA UNUTAR GRANICA IZDVOJENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA OPĆINE GRADAČAC


TEHNIČKO REŠENJE I ANALIZA DISKONTINUIRANE POTPORNE KONSTRUKCIJE OD AB ŠIPOVA ZA ZAŠTITU GRAĐEVINSKE JAME OBJEKTA FLATIRON U SKOPLJU


BODOVANJE STIJENSKE MASE PRILIKOM GRADNJE TUNELA 1. MART (VIJENAC) I POGODNOSTI PRIMJENE PRAVILNIKA GEOTEHNIČKIH MISIJA

Najava konferencija, simpozija i radionica

Sponsors