Društvo za geotehniku u Bosni i Hercegovini
Друштво за геотехнику у Босни и Херцеговини
Društvo za geotehniku u Bosni i Hercegovini
Друштво за геотехнику у Босни и Херцеговини
Thumbnail

DESIGN PRINCIPLES FOR UNDERGROUND ROCK SUPPORT


SOME REMARKS ON THE ROCKFALL STABILITY ANALYSIS


EARTHQUAKE-INDUCED LANDSLIDES - AN OVERVIEW AND MITIGATION MEASURES OF DISASTERS CAUSED BY THEM


ROLE OF GEOTECHNICAL MONITORING: STATE OF THE ART AND NEW PERSPECTIVES


UGROŽAVANJE I ZAŠTITA TLA KOD PROJEKATA SAOBRAĆAJNICA: PRIPREMA, IZVOĐENJE RADOVA, EKSPLOATACIJA


DUBINSKO ISPITIVANJE STUPNJA ZBIJENOSTI MATERIJALA U ROVU PREKOPA


RAVNI (PLANARNI) LOM U STIJENSKOM MASIVU


INTEGRALNI PRISTUP ODVODNJI OBORINSKIH VODA S PROMETNICA I PARKIRALIŠTA


PLANIRANJE SIGURNIH MINIRANJA U URBANIM SREDINAMA


ODREĐIVANJE PRIMARNIH NAPONA U STIJENSKIM MASIVIMA NA OSNOVU IN SITU MJERENJA I NUMERIČKIH PRORACUNA


INNOVATIVE DESIGN FOR RETAINING STRUCTURES USING COMBINED PRODUCTS


GEOTEHNIČKI PROBLEMI KOD SAOBRAĆAJNICA


GEOTEHNIČKI MONITORING KLIZIŠTA


STANJE I STABILIZACIJA POSLOVANJA RUDNIKA UGLJA U SASTAVU JP EPBIH


METODE PRORAČUNA NEARMIRANIH BLOKOVA ZA ANKERISANJE TRANSPORTNIH TRAKA


ZAŠTITA GRAĐEVNE JAME ZAGATNOM STIJENKOM I SIDRIMA


NUMERIČKO MODELIRANJE TEMELJNE PLOČE PRI NELINEARNOM PONASANJU TLA


HIGH MAGNITUDE EARTHQUAKES TRIGGER LANDSLIDES AND FLOODS


DIMENZIONIRANJE POTPORNOG ZIDA PREMA EC-7 I EC- 8 U NEKOHERENTNOM TLU


ODREĐIVANJE GRANIČNE NOSIVOSTI PGR USLOJENOG TEMELJNOG TLA PRIMJENOM NUMERIČKIH I ANALITIČKIH METODA


PRISTUP ZA ZAŠTITU KOSINA NA PRILAZNOM PUTU ZA LUČNU BRANU „SVETA PETKA“ NA RECI TRESKI, REPUBLIKA MAKEDONIJA


VIJADUKT BABINA RIJEKA ISTRAŽNI RADOVI U FUNKCIJI TEMELJENJA I GEOTEHNIČKA ANALIZA TEMELJA VIJADUKTA


GEOLOŠKE, INŽENJERSKOGEOLOŠKE I GEOTEHNIČKE KARAKTERISTIKE TERENA OBILAZNICE DONJI VAKUF


UZROCI FORMIRANJA I STABILIZACIJA KLIZIŠTA NA LOKALITETIMA U OPĆINI NOVI GRAD, SARAJEVO


LEAKAGE ERRORS IN VARIABLE HEAD PERMEABILITY TESTS PERFORMED IN CASED BOREHOLES


SANACIJA OSLABLJENOG TEMELJNOG TLA ISPOD KOLNIČKE KONSTRUKCIJE PRIMJENOM EKSPANDIRAJUĆIH POLIURETANSKIH SMOLA GEOPLUS


GEOLOŠKE OSOBINE ULAZNOG PORTALNOG PREDUSJEKA TUNELA PEČUJ

Najava konferencija, simpozija i radionica

Sponsors