Društvo za geotehniku u Bosni i Hercegovini
Друштво за геотехнику у Босни и Херцеговини
Društvo za geotehniku u Bosni i Hercegovini
Друштво за геотехнику у Босни и Херцеговини
Thumbnail

GEOFIZIČKA I IN-SITU ISTRAŽIVANJA U SVRHU ODREĐIVANJA KLIZNE PLOHE / GEOPHYSICAL AND IN-SITU INVESTIGATION TO DETERMINE THE SLIDING SURFACE


APPLICATION OF ADVANCED JET GROUTING SOLUTIONS FOR THE CONSTRUCTION OF HYDROELECTRIC POWER PLANTS / PRIMJENA NAPREDNIH RJEŠENJA MLAZNOG INJEKTIRANJA PRILIKOM IZGRADNJE HIDROELEKTRANA


ISKOP STIJENSKE MASE U TUNELU ZENICA / EXCAVATION OF ROCK MASS IN THE ZENICA TUNNEL


STABILIZACIJA KOSINE 3, LOT 1, DEONICA GORNJE POLJE – CARIČINA DOLINA NA AUTOPUTU E-75, BEOGRAD – NIŠ, FAZA II, KONSTRUKCIJA OD ARMIRANE ZEMLJE / STABILISATION OF CUT 3, LOT 1, SECTION GORNJE POLJE – CARIČINA DOLINA, E-75 HIGHWAY, BELGRADE – NIŠ, PHASE II, REINFORCED SOIL CONSTRUCTION


RJEŠENJE RACIONALNOG NAČINA PODGRAĐIVANJA RUDARSKE PROSTORIJE GIN-200 U RUDNIKU OLOVA I CINKA


PRIMJENA ODRŽIVIH PRISTUPA UPRAVLJANJA OBORINSKIM VODAMA NEW APPROACHES OF URBAN STORMWATER MANAGEMENT


VAŽNOST TEHNIČKOG PRIJEMA OBJEKATA U SEGMENTU GEOTEHNIČKOG INŽENJERSTVA SA PRIMJEROM JUŽNE TRANSVERZALE U SARAJEVU / THE IMPORTANCE OF TECHNICAL ACCEPTANCE OF THE FACILITY IN THE SEGMENT OF GEOTECHNICAL ENGINEERING WITH THE EXAMPLE ON THE SOUTHERN TRANSVERSAL IN SARAJEVO


OJAČANJE TEMELJNOG TLA UPOTREBOM EKSPANDIRAJUĆIH SMOLA / THE FOUNDATION SOIL IMPROVEMENT USING EXPANDABLE RESIN


ANALIZA STABILNOSTI PODZEMNIH PROSTORIJA (SMJERNIH HODNIKA) I PRORAČUN OPTEREĆENJA SIGURNOSNIH STUBOVA U JAMI ,,BATURINKAʼʼ ANALYSIS OF THE UNDERGROUND ROOMS STABILITY (LATERAL DRIFTS) AND CALCULATION OF THE LOADING OF SAFETY PILLARS IN UNDERGROUND MINE


GEOTEHNIČKA ISTRAŽIVANJA I ISPITIVANJA TERENA ZA POTREBE SANACIJE PORTALA TRAFOSTANICE TS 400/110/10 KV U STANARIMA / GEOTECHNICAL EXPLORATION AND TESTING OF TERRAIN FOR THE REHABILITATION OF THE TRANSFORMER STATION PORTALS TS 400/110/10 KV IN STANARI


BRZINE SEIZMIČKIH VALOVA KAO POKAZATELJ MOGUĆNOSTI OTKOPAVANJA SEDIMENTNE STIJENSKE MASE / SEISMIC WAVES VELOCITIES AS AN INDICATOR FOR ASSESSING EXCAVATABILITY OF SEDIMENTARY ROCKS


KLIZIŠTA NA PK ,,BOGUTOVO SELO I UGLJEVIK ISTOK 1”, EVIDENTIRANJE, BAZE PODATAKA I MONITORING / LANDSLIDES AT,,BOGUTOVO SELO AND UGLJEVIK EAST 1“ OPEN PIT COAL MINES, REGISTERING, DATABASES AND MONITORING


UTICAJ KOEFICIJENTA ISPUCALOSTI STIJENSKE MASE NA PROMJENJIVOST VRIJEDNOSTI GEOLOŠKOG INDEKSA JABLANIČKOG GABRA / EFFECT OF COEFFICIENT OF ROCK MASS FISSURING ON VARIABILITY OF GEOLOGICAL INDEX OF JABLANICA GABBRO ROCK

Najava konferencija, simpozija i radionica

Sponsors