Društvo za geotehniku u Bosni i Hercegovini
Друштво за геотехнику у Босни и Херцеговини
Društvo za geotehniku u Bosni i Hercegovini
Друштво за геотехнику у Босни и Херцеговини
Thumbnail

UPOREDNA ANALIZA PROCENE ŽIVOTNOG CIKLUSA ZELENIH KROVOVA I KONVENCIONALNIH RAVNIH KROVOVA NA OSNOVU EMISIJE UGLJEN-DIOKSIDA


PRIMJER SANACIJE KLIZIŠTA OJAČANJEM TRUPA SAOBRAĆAJNICE


ANALIZA STABILNOSTI KOSINA DEPONIJE ŠLJAKE I PEPELA TE KAKANJ


KORELATIVNE ZAVISNOSTI IZMEĐU KVALITETA STIJENSKOG MASIVA I DINAMIČKIH I STATIČKIH KARAKTERISTIKA KARBONATNIH STIJENSKIH MASIVA SA LOKACIJA BRANA „SALAKOVAC“ I „GRABOVICA“


PROCJENA RIZIKA OD OTKAZA VODOVODNIH CIJEVI NA OSNOVU PODATAKA O KARAKTERISTIKAMA TLA I SAOBRAĆAJNOM OPTEREĆENJU IZNAD CIJEVI


PROSTORNO VREMENSKA ANALIZA VERTIKALNIH POMJERANJA TERENA U TUZLI ZA PERIOD 2008-2012


INTERPRETACIJA REZULTATA ISPITIVANJA BUŠENIH ŠIPOVA PROBNIM OPTEREĆENJEM NA PRITISAK


SAVREMENI GEOTEHNIČKI ASPEKTI PROBLEMATIKE IZRADE I KORIŠTENJA PLINSKIH SKLADIŠNIH KOMORA U SOLNOM LEŽIŠTU TETIMA


ODREĐIVANJE PRITISNE ČVRSTOĆE MEKIH STIJENA NA LOKACIJI POSTROJENJA ZA ODSUMPORAVANJE TERMOELEKTRANE UGLJEVIK 1


FOTONAPONSKE MIKRO MREŽE U ZEMLJAMA U RAZVOJU


IZVEDBA PILOTA I ZIDOVA DIJAFRAGME OD SAMOZBIJAJUĆEG BETONA


INŽENJERSKOGEOLOŠKE I GEOTEHNIČKE KARAKTERISTIKE KLIZIŠTA NA LOKALNOM PUTU


VODENE AKUMULACIJE SA VJEŠTAČKIM BRTVENIM SLOJEVIMA


OPĆA GEOLOGIJA I GEOTEHNIČKA ISTRAŽIVANJA U TUNELIMA NA AUTOPUTU KORIDORA VC, NA DIONICI VLAKOVO - TARČIN


ŠLJUNCI I KONGLOMERATI NA PODRUČJU GRADA MOSTARA - INŽENJERSKOGEOLOŠKE I GEOTEHNIČKE ZNAČAJKE I SPECIFIČNOSTI

Najava konferencija, simpozija i radionica

Sponsors