All right reserved  ©  Društvo za geotehniku u Bosni i Hercegovini
International associations
Sponsors
Društvo za geotehniku u Bosni i Hercegovini
Друштво за геотехнику у Босни и Херцеговини
Geotechnical Society of Bosnia and Herzegovina
BA          EN
+ 387 61 562 277
   geotehnika@geotehnika.ba

5th Symposium of the
Macedonian Association for Geotechnics
Ohrid, North Macedonia
10 - 12 June, 2021
https://mag.net.mk
Rocscience Workshop
Belgrade, Serbia
Postponed
https://www.rocscience.com/about/news-events/course-belgrade-2020
EUROCK 2020
Trondheim, Norway
Cancelled
http://www.eurock2020.com/
Events

Marija Stamenković
https://doi.org/10.35123/GEO-EXPO_2014_1
DOI:
UPOREDNA ANALIZA PROCENE ŽIVOTNOG CIKLUSA ZELENIH KROVOVA I KONVENCIONALNIH RAVNIH KROVOVA NA OSNOVU EMISIJE UGLJEN-DIOKSIDA

Autor:
PRIMJER SANACIJE KLIZIŠTA OJAČANJEM TRUPA SAOBRAĆAJNICE
DOI:
Autor:

Ismail Ajanović, Ammar Šarić
https://doi.org/10.35123/GEO-EXPO_2014_2
https://doi.org/10.35123/GEO-EXPO_2014_3

DOI:
ANALIZA STABILNOSTI KOSINA DEPONIJE ŠLJAKE I PEPELA TE KAKANJ
Autor:
Biljana Buhavac
KORELATIVNE ZAVISNOSTI IZMEĐU KVALITETA STIJENSKOG MASIVA I DINAMIČKIH I STATIČKIH KARAKTERISTIKA KARBONATNIH STIJENSKIH MASIVA SA LOKACIJA BRANA „SALAKOVAC“ I „GRABOVICA“
Autor:
Azra Špago, Milorad Jovanovksi,
Amar Ačkar
https://doi.org/10.35123/GEO-EXPO_2014_4

PROCJENA RIZIKA OD OTKAZA VODOVODNIH CIJEVI NA OSNOVU PODATAKA O KARAKTERISTIKAMA TLA I SAOBRAĆAJNOM OPTEREĆENJU IZNAD CIJEVI
Autor:
Suad Špago, Branko Vučijak,
Maja Prskalo
https://doi.org/10.35123/GEO-EXPO_2014_5

PROSTORNO VREMENSKA ANALIZA VERTIKALNIH POMJERANJA TERENA U TUZLI ZA PERIOD 2008-2012
Autor:
Ruža Čeliković, Edis Imamović,
Rusmir Salihović, Amir Sušić
https://doi.org/10.35123/GEO-EXPO_2014_6

INTERPRETACIJA REZULTATA ISPITIVANJA BUŠENIH ŠIPOVA PROBNIM OPTEREĆENJEM NA PRITISAK
Autor:

https://doi.org/10.35123/GEO-EXPO_2014_7
Đani Rahimić
SAVREMENI GEOTEHNIČKI ASPEKTI PROBLEMATIKE IZRADE I KORIŠTENJA PLINSKIH SKLADIŠNIH KOMORA U SOLNOM LEŽIŠTU TETIMA
Autor:

https://doi.org/10.35123/GEO-EXPO_2014_8
Dražan Đukić
ODREĐIVANJE PRITISNE ČVRSTOĆE MEKIH STIJENA NA LOKACIJI
POSTROJENJA ZA ODSUMPORAVANJE TERMOELEKTRANE UGLJEVIK 1
Autor:

https://doi.org/10.35123/GEO-EXPO_2014_9
Neđo Đurić, Perica Đuran

Vesna Trifunović-Dragišić
Autor:
FOTONAPONSKE MIKRO MREŽE U ZEMLJAMA U RAZVOJU
https://doi.org/10.35123/GEO-EXPO_2014_10

Donka Wurth, Sonja Zlatović,
Petar Adamović
Autor:
IZVEDBA PILOTA I ZIDOVA DIJAFRAGME OD SAMOZBIJAJUĆEG BETONA
https://doi.org/10.35123/GEO-EXPO_2014_11

Jasenko Čomić, Aida Hrustić
Autor:
INŽENJERSKOGEOLOŠKE I GEOTEHNIČKE KARAKTERISTIKE KLIZIŠTA NA LOKALNOM PUTU "POFALIĆI-BUŠĆA" U SARAJEVU
https://doi.org/10.35123/GEO-EXPO_2014_12

Amer Džindo
Autor:
VODENE AKUMULACIJE SA VJEŠTAČKIM BRTVENIM SLOJEVIMA
https://doi.org/10.35123/GEO-EXPO_2014_13

Sinan Biberoglu, Nikica Marković,
Ufuk Altintas
Autor:
OPĆA GEOLOGIJA I GEOTEHNIČKA ISTRAŽIVANJA U TUNELIMA NA AUTOPUTU KORIDORA VC, NA DIONICI VLAKOVO - TARČIN
https://doi.org/10.35123/GEO-EXPO_2014_14

Maja Prskalo, Josip Marinčić,
Irena Leko
Autor:
ŠLJUNCI I KONGLOMERATI NA PODRUČJU GRADA MOSTARA - INŽENJERSKOGEOLOŠKE I GEOTEHNIČKE ZNAČAJKE I SPECIFIČNOSTI
https://doi.org/10.35123/GEO-EXPO_2014_15
DOI:
DOI:
DOI:
DOI:
DOI:
DOI:
DOI:
DOI:
DOI:
DOI:
DOI:
DOI:
Proceedings can be ordered by email geotehnika@geotehnika.ba

115
Number of pages:
prof.dr.sc. Sabid Zekan
Editor:
Društvo za geotehniku u Bosni i Hercegovini
Publisher:
PROCEEDINGS GEO-EXPO 2014
DOI:

https://doi.org/10.35123/GEO-EXPO_2014
ISSN:
2303-4262
ISBN:
9 772303 426009