Društvo za geotehniku u Bosni i Hercegovini
Друштво за геотехнику у Босни и Херцеговини
Društvo za geotehniku u Bosni i Hercegovini
Друштво за геотехнику у Босни и Херцеговини
Thumbnail

ANALYTICAL STUDIES ON OVERALL DISTRIBUTION OF EARTHQUAKEINDUCED LANDSLIDES IN MOUNTAINOUS DISTRICTS AT THE TIME OF 2015 NEPAL GORKHA EARTHQUAKE


VELIKA POPLAVA U MAJU 2014. I POSLJEDICE NA ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE U DABARSKOJ PEĆINI KOD SANSKOG MOSTA


ZNAČAJ GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA KOD IZGRADNJE AUTOPUTEVA NA PRIMJERU KORIDORA VC, DIONICA SVILAJ - DOBOJ


KOMPARACIJA FIZIČKO-HEMIJSKIH PARAMETARA VODENOG EKOSISTEMA JEZERA MODRAC PRIJE I POSLIJE POPLAVA U 2014. GODINI


MOGUĆNOSTI UPOTREBE JALOVINE OD VEZANOG PEPELA UGLJA ZA PROIZVODNJU BETONA


EVALUACIJA UTICAJA NA OKOLIŠ PRI IZVOĐENJU ZEMLJANIH RADOVA NA KORIDORU VC


ANALIZA POUZDANOSTI ARMIRNO-BETONSKIH POTPORNIH ZIDOVA


MOGUĆNOSTI REKONSTRUKCIJE I SANACIJE TUNELA NA PUTU KLADANJ-MUŠKA VODA


PROMJENA GEOMEHANIČKIH PARAMETARA U NEPOVOLJNIM VREMENSKIM PRILIKAMA KOD POPLAVA


BOSANSKO-HERCEGOVAČKA METODOLOGIJA ZA ISTRAŽIVANJE I STABILIZACIJU KLIZIŠTA (BLISM)


KLIZIŠTA I LJUDSKI FAKTOR


USPOSTAVLJANJE TEHNOLOŠKOG PROCESA POVRŠINSKE EKSPLOATACIJE LIGNITA I SANACIJA RUDNIKA „ŠIKULJE“ POSLIJE POPLAVA


RUDNICI I RUDNIČKA INFRASTRUKTURA KAO TURISTIČKI POTENCIJAL


PRISTUP PRIMJENE PROGRAMA FEM I SETLLEMENT U GEOTEHNIČKOM MODELIRANJU NASIPA


PRIMJER OSIGURANJA USJEKA POMOĆU KONSTRUKCIJE SIDRENIH ROŠTILJA


KARTA DEFORMACIJA NA TLU I OBJEKTIMA U NASELJU DOBRNJIĆI U GRAČANICI


INŽENEJRSKOGEOLOŠKE KARAKTERISTIKE KLIZIŠTA“TALAMI“ ZENICA, SA PRIJEDLOGOM KONCEPCIJA SANCIJE


MONITORING GEOTEHNIČKIH OBJEKATA NA AUTOPETOVIMA U SLOVENIJI


RUDARSKO-FORENZIČKE KARAKTERISTIKE PROCJENE UTICAJA OTKOPAVANJA UGLJA


PRIMJERI ZAHTJEVNIH GEOTEHNIČKIH RIJEŠENJA NA AC TUZLA-ŽEPČE


SANACIJA KLIZIŠTA NA ŽELJEZNIČKOJ PRUZI IZMEĐU KOLODVORA KARLOVAC I MRZLOG POLJA

Najava konferencija, simpozija i radionica

Sponsors