All right reserved  ©  Društvo za geotehniku u Bosni i Hercegovini
International associations
Sponsors
Društvo za geotehniku u Bosni i Hercegovini
Друштво за геотехнику у Босни и Херцеговини
Geotechnical Society of Bosnia and Herzegovina
BA          EN
+ 387 61 562 277
   geotehnika@geotehnika.ba
3rd INTERNATIONAL CONFERENCE
ON INFORMATION TECHNOLOGY
IN GEO-ENGINEERING
Sep. 29-02 Oct., 2019, Guimarães, Portugal

Events
Proceedings can be ordered by email  geotehnika@geotehnika.ba

To search the abstract,  press CTRL + F and enter the name of the work or the author's name.
ABSTRACTS GEO-EXPO 2016
Author: Paper title:
Norikazu Shimizu CONTINUOUS PRECISE DISPLACEMENT MONITORING USING GPS FOR ASSESSING THE STABILITY OF SLOPES
Larisa Nazarova, Leonid Nazarov ESTIMATE OF INDUCED SEISMICITY PARAMETERS OF GEOMECHANICAL OBJECTS BASED ON MATHEMATICAL MODELING USING LABORATORY TEST DATA AND FIELD OBSERVATION
Mensur Mulabdic ODLAGALISTA OTPADA - KRITICNI ASPEKTI PROJEKTIRANJA I IZVEDBE
Hideaki Marui, Eisaku Hamasaki,
Gen Furuya
INSTRUCTION AND ESSENTIAL OUTPUTS OF THE CROATIAN-JAPANESE RESEARCH PROJECT ON LANDSLIDES
Robert Sajn, Jasminka Alijagic ONECISCENJE TALA KAO POSLJEDICA RUDARSKIH I METALURSKIH AKTIVNOSTI (PRIMJERI IZ BIVSE JUGOSLAVIJE)
Ahmed Busuladzic ZAKONSKA REGULATIVA O ZBRINJAVANJU MULJA SA PPOV-A U FBIH
Biljana Buhavac RJESENJE ZASTITE GRADILISTA (GRADJEVINSKE JAME) U TOKU IZGRADNJE HE JANJICI
Bojan Djurin, Jasmin Jug, Stjepan Strelec PRIMJENA VISEKRITERIJSKIH METODA U GEOFIZICKIM ISTRAZIVANJIMA
Djenari Cerimagic, Nijaz Skripic,
Mladen Kapor, Adis Skejic, Emir Hadzic, Senad Medic
PRIMJER INZENJERSKO-GEOLOSKIH I GEOTEHNICKIH PARAMETARA NA PROFILU PREGRADNOG MJESTA HE „BABINO SELO“
Dusko Hinic ISPITIVANJE INTEGRITETA SIPOVA METODOM SONIC INTEGRITY TEST (PILE INTEGRITY TEST)
Elmina Sofic, Milan Stevic, Jusuf Husic TEMELJI U OBLIKU ROSTILJA KOD MONTAZNIH AB OBJEKATA VELIKIH OPTERECENJA I LOSIH GEOMEHANICKIH KARAKTERISTIKA TLA
Altan Erdem, Murat Mollamahmutoğlu, Eyübhan Avci STRENGTH PROPERTIES OF MICROFINE CEMENT STABILIZED HIGHLY PLASTIC CLAY
Sanela Kovacevic, Amer Dzindo, Haris Jukan TACKASTA BAZA PODATAKA KAO OSNOV IZRADE I AZURIRANJA KATASTRA KLIZISTA
Hamid Begic METODOLOSKI PRISTUP I FAZE MONITORINGA KLIZISTA
Marija Sperac, Dino Obradovic PRIRODNI NACINI PROCISCAVANJA OTPADNIH VODA
Mersudin Hodzic, Nedzad Ribic, Arnel Music GEOTEHNICKI USLOVI IZGRADNJE TUNELA T-1 NA KORIDORU VC DIONICA ZVIROVICI-POCITELJ
Mersudin Hodzic, Adila Nuric KREIRANJE OTVORENOG OBRAZOVNOG RESURSA NA PRIMJERU PRAKTICNIH LABORATORIJSKIH ISPITIVANJA STIJENE
Mirzet Beganovic, Resid Husidic,
Tarik Hasanagic, Selvedin Halilagic
PRIMJER PROJEKTOVANJA I UGRADNJE SBR UREDJAJA ZA PRECISCAVANJE SANITARNO FEKALNIH VODA ZA 1 000 EBS
Mirzet Beganovic, Selvedin Halilagic,
Resid Husidic, Tarik Hasanagic
PRIMJENA NOVIH MATERIJALA KOD IZGRADNJE NOVIH I ZATVARANJA STARIH DEPONIJA
Mirzet Beganovic, Selvedin Halilagic,
Resid Husidic, Tarik Hasanagic
PRIMJER UPOTREBE PUMPNE STANICE ZA PLAVNA PODRUCJA
Младен Ђурић, Славко Васиљевић,
Дејан Васић
ГЕОДЕТСКА КОНТРОЛА ГЕОМЕТРИЈЕ ТЕМЕЉA АНТЕНСКОГ СТУБА
Ruza Celikovic, Edis Imamovic,
Rusmir Salihovic, Amir Susic
POMJERANJE TERENA U UZEM URBANOM PODRUCJU TUZLE DO 2016. GODINE
Sabid Zekan, Mirsad Topalovic,
Sabrina Salkovic, Dragan Ilic
INTERAKCIJA TEMELJ-TLO I SANACIJA OBJEKTA MIKROSIPOVIMA
Slavko Zdravkovic, Biljana Mladenovic, Andrija Zoric NEKE SPECIFICNOSTI GEOTEHNICKOG ZEMLJOTRESNOG INZENJERSTVA
Zijad Ferhatbegovic RJESENJE SANACIJE KLIZISTA KOD IZGRADJENOG INDIVIDUALNOG STAMBENOG OBJEKTA NA DIJELU K.C.BR.1869/2 K.O.SLAVINOVICI TUZLA
Hasan Blekovic, Damir Halilagic IZVLACENJE POTOPLJENOG ROTORNOG BAGERA SRS 401 BR. 1 POVRSINSKOG KOPA SIKULJE U LUKAVCU
Kemal Gutic, Drasko Markovic ANKER U SISTEMU KOMBINOVANOG PODGRADJIVANJA
Kemal Gutic, Drasko Markovic GEOTEHNICKA STABILIZACIJA RASTRESITOG SVODA
Miralem Mulac STANJE KLIZISTA I STEPEN STABILNOSTI TERENA UNUTAR GRANICA IZDVOJENOG GRADJEVINSKOG ZEMLJISTA OPCINE GRADACAC
Vladimir Vitanov, Stefan Oraceski TEHNICKO RESENJE I ANALIZA DISKONTINUIRANE POTPORNE KONSTRUKCIJE OD AB SIPOVA ZA ZASTITU GRADJEVINSKE JAME OBJEKTA FLATIRON U SKOPLJU
Musija Ahmed, Mehinagic Asim BODOVANJE STIJENSKE MASE PRILIKOM GRADNJE TUNELA 1. MART (VIJENAC) I POGODNOSTI PRIMJENE PRAVILNIKA GEOTEHNICKIH MISIJA